Aktualna oferta zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w Szkole dla Dziewcząt. 

Dodatkowo istnieje możliwość umówienia się na zajęcia Instrumental Enrichment realizowanych indywidualnie, w małych grupach oraz w grupach do 12 osób.