Język angielski

We Fregacie uczymy się języka angielskiego od najmłodszych lat. Nasze absolwentki z przedszkola doskonale znają piosenki i nursery rhymes, rozpoczynając naukę na piętrze edukacji wczesnoszkolnej i wraz z upływem kolejnych miesięcy, wzbogacają swoją wiedzę. Do klas drugiego etapu edukacyjnego przybywają już z umiejętnościami zarówno mówienia, jak i pisania, a także sporym zasobem słownictwa. Od tego momentu przygotowujemy je do Egzaminu Ósmoklasisty, ale i do życia – do spotkań z obcokrajowcami, do rozmów o pracę czy podróży. Zależy nam na tym, aby nasze absolwentki czuły się pewnie w komunikacji w języku angielskim. 

Język niemiecki

Od IV klasy uczymy także języka niemieckiego, wierząc że znajomość dodatkowego języka obcego jest ogromnym atutem, ale i wymogiem współczesnego świata. Właśnie dlatego, choć ramowy plan nauczania zakłada go od VII klasy, my realizujemy te zajęcia znacznie wcześniej. Dzięki temu nasze absolwentki mają za sobą pięć lat edukacji w tym zakresie, co nie tylko umożliwia im lepszy start w szkołach ponadpodstawowych, ale i wyposaża je w dodatkowe kompetencje, będące ich bramą do spełniania marzeń i nieustannego rozwoju.