W roku szkolnym 2022/2023 koło wolontariatu znajduje się pod opieką p. Patrycji Mackiewicz oraz p. Sandry Kaszubowskiej. 

Wolontariat to bardzo ważna część działalności naszej szkoły. Realizując program wychowawczy pragniemy uwrażliwiać dziewczęta na potrzeby drugiego człowieka i rozwijać w nich empatię oraz bezinteresowną chęć niesienia dobra. Dajemy im wiec przestrzeń do tego, aby dzieląc się swoimi umiejętnościami, talentami czy pomysłami, przyczyniały się do wywołania uśmiechu na czyjejś twarzy. Realizujemy projekty obejmujące zarówno pomoc materialną – na przykład kiermasze, zbiórki pieniędzy, ubrań czy artykułów spożywczych na konkretne cele – jak i duchową – pomoc w nauce młodszym koleżankom czy tworzenie kartek na święta do zaprzyjaźnionych domów seniora. Nasze uczennice mogą się także włączać w inicjatywy szkolne, takie jak rozbudowa biblioteki i wsparcie podczas inwentaryzacji czy tworzenie terenów zielonych wokół budynku.  

Wartością dodaną jest zaś fakt, że za udokumentowaną aktywność na rzecz środowiska lokalnego czy innych ludzi, każda uczennica może otrzymać dodatkowe trzy punkty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.