Nasza szkoła nie przeprowadza testów kwalifikacyjnych w ramach rekrutacji, a mimo to jesteśmy w czołówce szkół Trójmiasta. Nasze uczennice, które zakończyły ósmą klasę w roku szkolnym 2021/22 osiągnęły wspaniałe wyniki:

Uczennice Fregaty są laureatkami kuratoryjnych konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz zajmują wysokie lokaty w zawodach sportowych.

Jednak same wyniki nie są tu najważniejsze. Cieszymy się przede wszystkim z każdej uczennicy, która dostaje się do wymarzonej szkoły średniej.

W opublikowanym w lutym 2023 roku ogólnopolskim rankingu szkół podstawowych, Szkoła dla Dziewcząt Fregata znalazła się na 7 miejscu pośród gdańskich szkół i na 161 w kategorii szkół ogólnopolskich. Biorąc pod uwagę, że w zestawieniu znalazło się łącznie 10306 placówek edukacyjnych, jest to dla nas ogromny sukces! 

Cieszymy się, że ciężka praca naszych uczennic oraz całej kadry została w ten sposób wyróżniona. 

Ranking ten uwzględniał zarówno liczbę punktów uzyskanych w Egzaminie Ósmoklasisty 2022, jak i osiągnięcia z olimpiad przedmiotowych. 

3.03.2023

4.03.2023

10.03.2023