Język kaszubski 

Mieszkając na pięknym Pomorzu Gdańskim, czujemy głęboką więź z regionem kulturowym, który się na nim rozpościera. Właśnie dlatego w naszej szkole ogromną rolę w edukacji dziewcząt odgrywają zajęcia z języka kaszubskiego oraz historii Kaszubów, podczas których nasze uczennice nie tylko poznają regionalny język, ale i mają wiele okazji do zwiedzania Kaszub w postaci warsztatów czy wycieczek tematycznych. Rozwija się w ten sposób ich tożsamość kulturowa, ale i ciekawość świata – wokół nas jest bowiem wiele miejsc, w których ich pasje przyrodnicze, historyczne czy rękodzielnicze łączą się z kaszubskimi tradycjami.