Opiekunowie samorządu szkolnego w roku szkolnym 2022/2023: 

p. Sandra Kaszubowska,  

p. Karolina Rychlicka 

Skład samorządu uczniowskiego:  

Przewodnicząca – Martyna Połeć, VI klasa 

Zastępczyni – Łucja Szymańska, VII klasa 

Członkinie samorządu – Marianna Balwicka, IV klasa; Matylda Dzedzej, V klasa