Poranek

Każdy dzień w klasach 1-3 rozpoczyna się od Poranka – ogromnie ważnych zajęć, które stymulują całościowy rozwój naszych uczennic: duch, ciało, wolę, emocje i intelekt.
 
Stałym elementem jest modlitwa poranna z intencjami własnymi uczennic, nauka wiersza lub prozy na pamięć oraz powtórzenie wiadomości z tablicy porankowej. Uczennice utrwalają w formie zabawy także omawiane zagadnienia matematyczne oraz polonistyczne. Nie brakuje miejsca na zagadki, krzyżówki oraz rebusy.
 
A wszystko to na dywanie!

Podsumowanie dnia

Zakończenie każdego dnia w 1-3 to także ważny element naszej fregatowej codzienności. Uczennice spotykają się wówczas z wychowawczyniami i dokonują samooceny, wykorzystując w tym celu agendę. Zapisują pracę domową, zastanawiają się nad tym, czego się nauczyły i planują kolejne dni: co powinny przynieść, jakie będą wydarzenia i nad czym muszą pracować. Odnotowują także swoje dyżury.

Podsumowanie dnia to także czas na rozmowę z wychowawczynią o tym, co tego dnia się udało, a co wymaga przemyślenia. Są to cenne chwile na to, aby budować poczucie wartości w dziewczynkach i doceniać ich wszelkiego rodzaju sukcesy.

Muzyka

Edukacja muzyczna jest dla nas ważna od najmłodszych klas dlatego traktowana jest jako oddzielny przedmiot już od klasy 1!

To przede wszystkim aktywności ruchowo-muzyczne, rozwijanie wrażliwości muzycznej, poczucia rytmu, śpiewu, ale także nauka gry na instrumentach czy elementy improwizacji.

Łączenie zabawy i nauki sprawia, że dziewczynki uwielbiają lekcje muzyki. Wiele z nich kontynuuje naukę w Szkołach Muzycznych i osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych.

Szachy

Jak sama grafika sugeruje ♟ to ważny element naszej oferty edukacyjnej. Zajęcia szachowe odbywają się w klasach 1-3 raz na tydzień, kształcąc pamięć i rozwijając koncentrację u grającego.

Wspierają także proces myślenia logicznego oraz abstrakcyjnego i analitycznego, zmuszając do rozważnych ruchów bierkami. Szachy pomagają również w rozwoju wyobraźni i orientacji przestrzennej, ogromnie ważnych choćby w matematyce!

Na zajęcia przyjeżdża do nas pani Anna Mrozińska, członkini zarządu Polskiego Związku Szachowego i sędzia FIDE. 

Basen

Wszystkie nasze uczennice biorą udział w lekcjach pływania na pobliskiej pływalni Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Dzięki temu pośród czwartoklasistek nie ma dziewcząt nieumiejących pływać. Dodatkowo, wiele z nich zdaje na kartę pływacką. 

Nad ich edukacją czuwa pani Alicja Pęczak, polska pływaczka, o której mówi się, że jest najwszechstronniejszą w historii polskiego pływania. Możliwość uczenia się od sportowca, który trzykrotnie brał udział w Igrzyskach Olimpijskich, to dla naszych podopiecznych cenna lekcja tego, czym skutkuje pracowitość i wytrwałość. 

Plastyka

Edukacja plastyczna to ogromnie ważna część procesu kształcenia młodych ludzi. Wpływa bowiem na wszechstronny rozwój dziewcząt, poprzez rozwijanie w nich wrażliwości, kreatywności i poczucia estetyki. Na zajęciach ćwiczą także motorykę małą i poznają dzieła wybitnych twórców polskich i światowych.

Wartością dodaną zajęć plastycznych jest także ich funkcja terapeutyczna. Poprzez sztukę można bowiem rozładowywać napięcia i wyrazić swoje emocje. 

Sherborne

O Metodzie Ruchu Rozwijającego można wiele opowiadać, ale najlepszą jej recenzją są opinie naszych uczennic. Dziewczęta na sam widok prowadzącej, pani Ani, reagują radością i ekscytacją, dopytując o „Sherborne".

Są to zajęcia realizowane u nas w ramach czesnego w klasie I, które poprzez poznanie własnego ciała i kształtowanie związku z otoczeniem fizycznym, uczą współdziałania w grupie. Co szczególnie ważne, dają one możliwość swobodnej ekspresji i spontanicznego ruchu, którego dziewczynki w tym wieku tak bardzo potrzebują!

Zajęcia te, odbywające się raz w tygodniu, nie tylko więc integrują klasę, ale i rozwijają ich motorykę, a przez nią – także sfery poznawczą, społeczną czy emocjonalną. My ogromnie ją cenimy!

Instrumental Enrichment

W ramach czesnego w klasach II i III prowadzimy także zajęcia z Instrumental Enrichment, czyli terapii nastawionej na rozwój funkcji poznawczych. Są to te procesy zachodzące w naszych mózgach, które odpowiadają za odbieranie, przetwarzanie i przechowywanie wszelkiego rodzaju informacji docierających do nas z otoczenia. 

Metoda ta bezpośrednio wpływa na zwiększenie sprawności umysłowych naszych uczennic. Uczy je strategii radzenia sobie z różnego rodzaju zadaniami, poszerza ich perspektywę i rozwija zdolność krytycznego myślenia. 

Instrumental Enrichment oparty jest na mediacji, wobec czego uczennice do wszystkiego dochodzą na tych zajęciach same. Uczą się więc samodzielności w myśleniu, ale i precyzyjnego wyrażania swojego zdania, co przydaje im się na dalszych etapach edukacyjnych i w codziennym życiu.

Podwórko

Nasz plan lekcji codziennie zakłada – oprócz przerw pomiędzy lekcjami – długą przerwę obiadowo-rekreacyjną. 

Jest to czas, gdy oprócz wspólnego spożywania posiłku, uczennice każdego dnia wychodzą na podwórko. Mają wtedy możliwość zabawy swobodnej na szkolnym placu zabaw lub boisku. 

Dla prawidłowego przebiegu procesu nauczania bardzo ważne jest bowiem zadbanie o dotlenienie mózgu. Jest to także świetny czas na rozładowanie energii i nawiązywanie relacji.