FREGATA Szkoła Podstawowa dla Dziewcząt

ul. Cystersów 13, 80-330 Gdańsk Oliwa

tel: 58 342 71 65

sekretarz@fregata.edu.pl