Misja

Działając w oparciu o tutoring rodzinny i rozwojowy, każdego dnia wspomagamy dziewczęta we wzrastaniu w wierze i inspirujemy do stawiania sobie wielkich celów. Zapewniamy naszym uczennicom warunki do całościowego rozwoju, zarówno poprzez zaplecze edukacyjne, jak i kształtowanie ich charakteru, za wzór stawiając chrześcijański obraz osoby.

Wizja

FREGATA to szkoła dla dziewcząt, która w duchu personalizmu daje przestrzeń każdej z uczennic do wzrastania w bezpiecznym środowisku. Stawiamy w niej na wyedukowanie pracowitych młodych kobiet, które osiągają sukcesy na miarę swoich możliwości i realizują swoje marzenia. Poprzez nowatorskie projekty i procesy edukacyjne dbamy o to, by nasze absolwentki nie bały się być początkiem odpowiedzialnych zmian na świecie.