Oferujemy więcej, niż podstawa programowa.

Kwadrans wychowawczy

Pracujemy nie tylko nad wykształceniem naszych uczennic, ale i nad ich wychowaniem w duchu wartości, cnót i dobrych nawyków. W procesie tym kluczowa jest postać wychowawcy, z którym nasze podopieczne spotykają się nie tylko w ramach zajęć przedmiotowych i godziny wychowawczej, ale i kwadransu wychowawczego.

To czas na wspólną modlitwę, pracę nad wzrastaniem w cnotach, zacieśnianie więzów i rozwój osobisty.

Projekt czytelniczy

Czytanie książek to ogromnie rozwijająca czynność, która nie tylko inspiruje i wpływa na naszą wyobraźnię, ale także poprawia pamięć i redukuje stres. Stanowi także wspaniałą przygodę, zabierając czytelników do różnych, barwnych krain. 

Właśnie dlatego we Fregacie kontynuujemy projekt 1-3 z kwadransem czytelniczym, wydłużając go do 30 minut w klasach IV-VI. Każda uczennica wybiera w danym miesiącu jedną lekturę z listy zaproponowanej przez polonistki i czyta ją podczas zajęć, a następnie wypełnia dedykowany temu planer czytelniczy. 

Projekt ten został przygotowany tak, aby każdy miesiąc dotyczył innej kategorii książek lub powiązany był z innym motywem literackim. W ten sposób uczennice mogą nabudowywać swoją wiedzę o literaturze w oparciu o różne motywy, aby podczas Egzaminu Ósmoklasisty z większą łatwością przywołać dane informacje. 

Ponadto, zachęcamy w ten sposób dziewczęta do sięgnięcia również po te książki, na które na co dzień by się nie zdecydowały. Otwierają się w ten sposób na nowe propozycje, wychodząc ze swojej strefy komfortu. 

Debata oksfordzka

Sztuka argumentowania to obecnie kluczowa umiejętność, która przydaje się na wielu płaszczyznach codziennego życia. Przekazywanie swoich racji i dowodzenie ich nie jest proste, szczególnie wtedy, gdy druga strona wychodzi z zupełnie innych założeń. Właśnie dlatego w klasie VII i VIII stawiamy na rozwój erudycji i retoryki, jednocześnie stawiając nasze uczennice przed rozmaitymi wyzwaniami w postaci nieoczywistych tematów z zakresu ich codzienności, ale i lektur.

Zapoznając się z formułą debaty oksfordzkiej, uczennice uczą się w ramach tych zajęć (2h w tygodniu) sztuki argumentowania, która jest im niezbędna do rozprawki podczas Egzaminu Ósmoklasisty. Wyposażamy je także w umiejętności kluczowe na późniejszych etapach ich życia. 

Zajęcia te doskonale uzupełniają się z proponowaną przez nas bioetyką. 

Dodatkowe godziny z przedmiotów egzaminacyjnych

Wierzymy, że dodatkowe godziny lekcyjne z przedmiotów egzaminacyjnych to inwestycja w przyszłość naszych uczennic. Dzięki nim mają znacznie więcej czasu na opanowanie obowiązującego materiału i na utrwalenie niezbędnych umiejętności.

Właśnie dlatego już od IV klasy realizujemy dodatkową godzinę matematyki. Wprowadzamy wtedy również 2 godziny języka niemieckiego, wierząc że jego znajomość zaprocentuje u naszych uczennic w przyszłości. Nasze uczennice mają także pięć godzin języka angielskiego zamiast dwóch przez cały drugi etap edukacyjny. 

Od VII klasy wprowadzamy szóstą godzinę języka polskiego

Projekt: Kobieta sukcesu

Od roku szkolnego 2021/2022 realizujemy projekt „Kobieta Sukcesu" we współpracy z pobliskim Olivia Business Centre.

Realizujemy w ten sposób doradztwo zawodowe w praktyce, zapoznając nasze uczennice z inspirującymi sylwetkami kobiet, opowiadających im historie swojej kariery. Dziewczęta poznają w ten sposób nie tylko rozmaite ścieżki rozwoju zawodowego, ale i przekonują się, że sukces ma różne oblicza. Czasami oznacza wysokie stanowisko, innym razem spełnienie marzenia, a jeszcze innym – pokonanie własnych ograniczeń.

Można więc być kobietą sukcesu uprawiając rolę, pracując w firmie IT czy opiekując się domem. Każdorazowo jednak wymaga to pewnych szczególnych umiejętności i zasobów, które należy rozwijać.

E8

Wiedząc, jak trudnym przeżyciem jest pierwszy poważny egzamin w życiu młodego człowieka, robimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc naszym uczennicom w oswojeniu strachu. 

Właśnie dlatego zadania egzaminacyjne przerabiają już w VII klasie i wtedy też piszą swój pierwszy próbny egzamin. W VIII klasie zaś przystępują do aż 5 próbnych testów, każdorazowo przeprowadzanych w warunkach maksymalnie zbliżonych do tych, które czekają je w oficjalnym terminie. 

Dodatkowo, rokrocznie w okresie feryjnym organizujemy „Ferie z E8", podczas których uczennice mogą wziąć udział w 30h zajęć z trzech przedmiotów egzaminacyjnych. Zapraszamy na nie zarówno ósmoklasistki, jak i siódmoklasistki.