Tutoring w Przedszkolach i Szkołach Fregata jest z nami od początku. Byliśmy prekursorami tej metody pracy z dziećmi w Trójmieście.

Funkcję tutora pełni nauczyciel, którego opiece powierzonych jest od kilku do kilkunastu podopiecznych. Pozostaje on w stałym kontakcie z rodzicami każdego z nich. Spotyka się z nimi kilka razy do roku i omawia rozwój ich dziecka.

Również z samym dzieckiem tutor regularnie rozmawia, ustalając wspólny plan działania, wspierając go tym samym w sprawach szkolnych i wychowawczych co jest szczególnie cenne w okresie dorastania.

Prowadzimy tutoring rodzinny i rozwojowy.

Tutoring rodzinny pozwala połączyć spostrzeżenia rodziców odnośnie zachowań dziecka w rodzinie i wiedzę opiekuna o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu.

Tutor koncentruje się na wspieraniu rodziców w wychowaniu dziecka na dobrego człowieka. A zatem: służy im swoją kompetencją i czasem, ustala cele, stawia wyzwania i prowadzi rodzinę ku ich realizacji. Pamięta, aby pomagać rozwijać mocne strony dziecka oraz pracować nad sferami, które wymagają jeszcze rozwoju i wsparcia.

Tutoring rozwojowy kierowany jest do starszych dzieci i ich rodziców. Pozwala uczennicom określić swoje mocne strony i wspólnie z zespołem szkoły je rozwijać.

Współpracujemy w zakresie rozwoju naszej kadry z najlepszymi specjalistami w zakresie tutoringu – Instytutem Educare oraz Collegium Wratislaviense.