Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami swoich dzieci. Dopiero na pewnym etapie rozwoju dzieci, rodzice wybierają dla nich miejsce edukacji. Fregata dzieli z Rodzicami troskę o dobrą edukację i wychowanie przyszłych pokoleń; we Fregacie jesteśmy głęboko przekonani, że nie ma dobrej edukacji bez współpracy z rodzicami.

Fregata oferuje rodzicom pomoc w wychowaniu dzieci w ramach tutoringu rodzinnego i wykładów dla rodziców, proponuje lektury, kursy (w ramach współpracy z Fundacją Akademia Familijna) oraz stwarza wiele możliwości osobistego zaangażowania się w działalność przedszkola i szkół; wyprawy ojców z córkami, wyprawy ojców z synami, spacery z Fregatą, bal karnawałowy – wszystko to inicjatywy rodziców, zarówno w sferze pomysłów jak i realizacji.

Ponadto Rada Zarządzająca każdej placówki co roku powierza dwóm małżeństwom w każdej klasie funkcję Rodziców Odpowiedzialnych za Klasę (ROK-ó). ROKami zwykle zostają małżeństwa dobrze znające naszą szkołę.