Z ogromną radością informujemy, że pośród naszych uczennic, aż siedem zostało uhonorowanych Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska. To ogromny zaszczyt, ale i dowód na to, jak ich ciężka praca, wytrwałość oraz pokora, przynoszą efekty. Gratulujemy zarówno naszym uczennicom, jak i ich rodzinom, a także nauczycielkom, które pomagały w przygotowaniach do różnych konkursów i nadzorowały ich pracę na cele społeczne.

Nasze wyrazy uznania składamy także na ręce wszystkich innych stypendystów, w tym Franka ze Szkoły dla Chłopców Fregata. Życzymy dalszych sukcesów!